Odnesli jsme to zase my

Jednou k nám do děcáku přijeli z kanceláře ombudsmana na kontrolu. Hodně si s námi jednotlivě povídali. Ptali se nás, jestli můžeme volat svým rodičům. My jsme koukali vyjeveně, že se to může. On nám to nikdo nikdy nenabídl, nikdo nám nikdy neřekl, že můžeme. Bylo zaběhnuté, že se to nedělalo.  Mladá paní, která se nás ptala, řekla, že to hned bude řešit
s paní ředitelkou. Šla za ní a řekla jí to asi velmi rázně. Asi za půl hodiny, co odjeli, si nás paní ředitelka svolala. Odnesli jsem to zase my.  Vynadala nám, proč jsme si stěžovali, co jsme jim to navykládali, že nemůžeme volat. Říkala: „Vždyť jste se nikdy nezeptali, jestli si můžete zavolat.“   Když už se s důvěrou něco řekne, tak se vám to vrátí od personálu velmi nelibě.

Po několika takových blbých zkušenostech jsem už nikdy nikomu nevěřil.  Prostě je jednodušší nikomu nevěřit. I když ti zvenku říkají, ať se svěříte a nebojíte se, dojdou pak nahoru k ředitelce a všechno vyslepičí a vy pak máte „polízanici“.

Komentář:

Dle zkušenosti většiny klientů plné informování o jejich právech ze strany zaměstnanců není povětšinou zvykem. Zkušenost klientů je spíše taková, že se jim zdůrazňují hlavně jejich povinnosti. Vychovatelé argumentují tím, že musí vyvážit to, že v dnešním světě mají děti jen práva, a ne povinnosti. Proto musí dětem zdůrazňovat povinnosti, aby byly dobře vychované.

Zkušenost dětí v situacích, kdy existuje tvrzení dítěte proti tvrzení zaměstnance, je taková, že tvrzení zaměstnance má velice často navrch.

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • Kompetentní úřady každého státu by měly vypracovat dokument, v němž jsou vymezena práva dětí v náhradní péči v souladu se  směrnicemi o náhradní péči o děti OSN. Dětem v náhradní péči by mělo být umožněno podrobně se obeznámit s pravidly, nařízeními a cíli daného uspořádání péče a s jejich právy a povinnostmi spojenými s náhradní péčí.(72)

 

  • Děti v péči by měly mít přístup ke známému, účinnému a nezávislému mechanizmu, jehož prostřednictvím mohou předávat stížnosti či sdělovat své obavy týkající se zacházení s nimi nebo podmínek pobytu v náhradní péči. Součástí takových mechanizmů by měla být úvodní konzultace, zpětná vazba, zavedení opatření a následná konzultace.(99)

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.