Rodiče by bráchovi nemohli platit intr

S bratry jsme vyrůstali ve špatných hygienických podmínkách, to byl jeden z důvodů, proč jsme šli do děcáku. Po letech sociální pracovník najednou zjistil, že je vlastně všechno v pořádku. To jsem žasl, že na to sociální pracovník přišel až po takové době.  A tak se můj brácha dozvěděl, že může jít domu. Nechtěl. Rodiče by mu nemohli platit intr. Jinak ale stejně jezdí pravidelně domů.

Komentář

Měli jsme více dětí, které by mohly jezdit domů, ale nikdo to nikdy neřešil. Možná ne vždy přímo k matce, ale třeba k babičce. Často se také stane, že když jsou děti tázány, jestli chtějí domů, tak odmítnou. Vědí, že s rodiči nepojedou každé léto k moři. Děti se rodině odcizí. Systém nepodporuje styk dětí s rodiči. Jediné, co máš, co vidíš, je ten systém. Je snadné si děti koupit. V domově máme počítač, můžeme si hrát hry…  Ale když tě máma doma tříská, tak je to fakt děsný.

Kluk od nás jezdil na víkendy domů, jedl tam jenom čínské polívky, máma se o něj vůbec nestarala. Byl vždycky rád, že už je zpátky. Plnoletí pak odcházejí do Domů na půl cesty a nebo spíše do svých biologických rodin. Systém se stará 10 let, třeba vychová i slušného člověka. A pak se „dítě“ vrátí do biologické rodiny, se kterou se celou dobou nepracovalo. Do půl roku zapadne do „své sorty“, přestože má na víc. Je zpátky tam, odkud ho vzali, kde to nebylo dobrý. Všechno se na něj zase nabalí. Stáhne ho to zbytečně dolů. Všechna práce byla zbytečná. Kamarády má jen v děcáku, venku nemá žádné kamarády. Nemá kolem sebe lidi, kteří něco chtějí, o něco usilují. Nemá se s kým bavit. Sedí doma...

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů

  • Obecným cílem  zařízení náhradní péče by mělo být poskytování dočasné péče a aktivní přispívání k opětovné integraci dítěte do rodiny nebo, pokud to není možné, k zajištění stálé péče v náhradním rodinném prostředí včetně případné možnosti adopce nebo uplatnění institutu kafala podle islámského práva (123).
  • S přípravou následné péče by se mělo začít co nejdříve po umístění dítěte do náhradní péče, v každém případě však s dostatečným předstihem před odchodem dítěte z péče (134).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.