Strejdové se opíjeli každý den

Byli jsme na výletě dětí z DD v zahraničí, který jsem jako starší pomáhal organizovat. Dva vychovatelé z výchovňáku  jeli s námi jako doprovod dětí. Strašně se hned první večer opili. Druhý den se opili znovu - dokonce za bílého dne. Děti je pak zavíraly na pokoji, aby je nikdo neviděl. Opíjeli se každý den. Kluk z výchovňáku, kde ti vychovatelé pracovali, přišel za mnou, říkal: „Nezlob se na strejdu, my už jsme na to zvyklí. Když jezdíme na výlety, je to vždy tak.” Tedy zaměstnanci nejsou jen nevyrovnaní, ale jsou to někdy i alkoholici. V jednom soukromém děcáku „nasávala“ i ředitelka.

Komentář

Klienti vyslovují domněnku, že rodinné vazby někdy rozhodují o přijetí do pracovního poměru v DD více, než odborné a osobnostní předpoklady. Práce v místním dětském domově se často dědí v rodinách po generace. Vznikají pak „rodinné klany“ pracující v jednom dětském domově. Řada klientů má i dojem, že někteří zaměstnanci si v práci v dětském domově na dětech řeší svoje osobní problémy. Mají však i zkušenost, že za nevhodné chování byli zaměstnanci propuštěni. Klienti se domnívají, že celkově  starší vychovatelé  jsou v početní převaze, ba dokonce že velké procento vychovatelů je v důchodovém věku. Problém malého zastoupení mladších vychovatelů může souviset i s tím, že  být vychovatelem  je často  finančně podhodnocená práce. V některých domovech je velká fluktuace personálu. Pro děti je obecně obtížné střídání vychovatelek, musejí si neustále zvykat na novou „tetu“.

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • Pro organizace a zařízení by mělo být zcela běžné, že systematicky zajišťují, aby všechny pečující osoby a další zaměstnanci, kteří jsou v přímém kontaktu s dítětem, prošli před zahájením pracovního poměru patřičným celkovým posouzením vhodnosti uchazeče pro práci s dětmi (113).
  • Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitě poskytované náhradní péče ústavního i rodinného typu, obzvláště co se týče odborných dovedností, výběru a proškolení osob poskytujících péči a dohledu nad nimi. Jejich úloha a funkce by měly být přesně definovány (69).
  • Pracovní a platové podmínky pečujících osob zaměstnaných v organizacích a zařízeních by měly vést k co největší motivaci, uspokojení z práce a setrvání v ní, a zaručovat tudíž, že pracovníci budou plnit svou úlohu co nejlépe a nejefektivněji (114).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.