Už tak máš naložíno, tak ať nevyčuhuješ…

Byla jsem na gymnáziu. Někdy jsem musela o peníze i na základní věci i oblečení složitě žádat. Ale i tak nemáte zaručeno, že dostanete na všechno, co opravdu potřebujete. Ředitel gymnázia, kde jsem studovala, pro mě založil osobní fond pro nákup učebnic. Sdělil mi, že i takhle mě osud hodně naložil a on nechce, abych se tím, že nemám dost finančních prostředků, odlišovala od ostatních studentů. Bylo to poté, co mě viděl chodit do školy ve starých, obnošených botách. Fond jsem pak mohla využívat i na nákup oblečení, účast na školních výletech. Mohla jsem si dovolit jet na lyžák, používat vlek jako ostatní děti. Mohla jsem se tak začlenit mezi ostatní. To vše bych si z prostředků, které  jsem dostávala z DD, nemohla dovolit.

Komentář

V některých DD je vzdělávání dětí včetně studia na gymnáziu a VŠ značně psychologicky i prakticky podporováno. V některých DD nejsou děti pro specializovanější studium mnoho podporovány, někdy jsou až odrazovány.  Často se argumentuje tím, že na podporu dětí na studiích, zvláště na VŠ, nemají peníze. V takových zařízeních je velice časté zařazování  na učební obory  jako je cukrář, kadeřník atd. Nicméně pokud se klientovi podaří úspěšně absolvovat vyšší vzdělání, DD se tímto chlubí.

Jsou tendence posílat děti ve skupinách na nejbližší učiliště. Je to pro DD nejjednodušší. Děti jsou, mimo jiné, takto lépe kontrolovány.  Pokud  děti ve škole něco provedou, ví o tom vedení DD ještě dříve, než dítě dorazí domů. V některých DD si děti musí kupovat učebnice ze svého kapesného. Jako jeden z důvodů vychovatelé uvádějí to, že si děti učebnice, když je dostanou od DD zdarma, prodávají a za získané peníze si kupují cigarety. To, jestli jsou, či nejsou školní pomůcky hrazeny ze strany DD, je v řadě míst posuzováno individuálně dle toho, na jakou školu dítě jde a jakou pověst, nálepku dítě má.

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • Děti by měly mít přístup k oficiálnímu, neoficiálnímu a odbornému vzdělávání v souladu s jejich právy v maximální možné míře ve vzdělávacích zařízeních v místě bydliště(85).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.