Posedíme, popovídáme...

Komunity se u nás jmenovaly Mluvící klub. Paní ředitelka vždy říkala, posedíme, popovídáme. Ale na sezení mluvila jen ona. My děti jsme nemohly chodit po domově v botech, musely jsme mít pantofle. Když jsme šláply botama jenom na schůdeček, už byl průšvih. Ale ředitelka do klubovny přišla v botech, hodila si nožku přes nožku. Dvě hodiny mluvila a mluvila. Řekla, jak to všechno bude. Jednoho kluka, bylo mu asi 7 let, to nebavilo. Klimbal, pak začal luskat prsty. Ředitelka ho vyhodila. Ředitelka si na klub s sebou přinesla kafíčko a dortík. Koukám, jak to zdlábla, a tak jsem se jí zeptal: „Paní ředitelko, vy se ani nerozdělíte?". Ona mi pak v soukromí vysvětlila, že dortík a kafe si na klub nosí proto, aby navodila domácí atmosféru. Byl jsem opravdu unešen z toho, jak to dělala.

Komentář:


Ve většině zařízení jsou zavedeny „komunity", setkání všech dětí s vychovateli. Na komunitách mohou děti teoreticky vyjadřovat svoje názory, včetně negativních názorů na aspekty života v domově. Zkušenost klientů je však taková, že „komunity" mají velmi často formální charakter. Někteří klienti zažili, že jejich názory byly na „komunitách" brány v potaz. Někteří klienti však zažili, že děti, které přicházejí s nějakou stížností, jsou ze strany zaměstnanců veřejně zesměšňovány.

Někteří účastníci mají zkušenost s bezpečnými vztahy se zaměstnanci. Mohli se bez rizik svěřovat i se stížnostmi a nespokojenostmi, bez jakýchkoliv negativních důsledků. Řada klientů však líčí zkušenost, kdy děti kriticky se vyjadřující k některým praktikám byly za své názory ostře kritizovány, někdy i trestány. Například snížením kapesného. Velice často převažuje, nedůvěra a obava z jakéhokoliv kritického postoje ze strany dětí vůči systému.


Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • Dětem v péči by měel být nabídnut přístup k důvěryhodné osobě, které se mohou svěřit při zachování naprosté diskrétnosti. Tuto osobu by měl určit kompetentní úřad se souhlasem dotyčného dítěte. Dítě by mělo vědět, že za určitých okolností mohou právní a etické normy vyžadovat porušení zásady zachování mlčenlivosti (98).
  • Všechny pečující osoby by měly absolvovat školení o právech dětí bez rodičovské péče a o jejich zvláštní zranitelnosti, zejména v obtížných situacích, například při umístění do péče v mimořádných situacích nebo daleko od bydliště dětí. Je také potřeba zajistit citlivé vnímání kulturních a společenských hledisek a záležitostí spojených s odlišným přístupem k mužům a ženám. Aby bylo možné podpořit zavádění těchto opatření, měly by státy také zajistit dostatečné zdroje a metody vedoucí k uznání těchto odborníků (115).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.