Vteřina poté: Problémem je rezortní roztříštěnost péče

Vteřina poté: Problémem je rezortní roztříštěnost péče

Na konci května se v Praze konal kulatý stůl na téma „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti“, který pořádala nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu – Vteřina poté, a kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, neziskového sektoru nebo akademičtí pracovníci. Podle PR a advocacy officera Vteřiny poté Michala Dordě je největším problémem současného systému péče
o ohrožené děti jeho roztříštěnost. Michal Dorď zároveň upozornil na nedostatečné kontrolní mechanizmy naplňování práv dětí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a na systémovou přetíženost služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Podle dostupných informací připravuje MPSV a MŠMT memorandum o spolupráci, a to i přestože MŠMT nepočítá s tím, že by agenda institucionální péče o ohrožené děti mohla přejít pod resort MPSV. „Tento postoj Ministerstva školství může být do budoucna pro efektivní transformaci systému překážkou. Lze však velmi ocenit prohlubující se spolupráci příslušných rezortů. Vteřina poté se dále bude aktivně zapojovat do odborné debaty a bude iniciovat podobná setkání, která nakonec mohou vést k vzájemnému kompromisu a nalezení společného řešení,“ řekl Radek Laci, výkonný ředitel Vteřiny poté.

Zdroj: www.vterinapote.cz

Diskutujte k tématu

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.