MPSV šetří postup OSPOD kvůli sourozencům ve Žluticích

MPSV šetří postup OSPOD kvůli sourozencům ve Žluticích

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo z vlastního podnětu šetření postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí ústeckého magistrátu. Stalo se tak kvůli kauze osmi sourozenců, kteří byli na základě rozhodnutí soudu přemístěni z ústeckého klokánku do Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny ve Žluticích. Ať už dětský domov se školou nebo výchovný ústav jsou podle zákona č. 109/2002 Sb., zařízeními pro výkon ústavní výchovy, která jsou určena pro děti se závažnými poruchami chování.

„MPSV trvá na tom, že umístění dětí do zařízení, které naprosto neodpovídá jejich potřebám, je hrubým pochybením a mimo jiné tím došlo k porušení Úmluvy o právech dítěte, zejména práva na zajištění odpovídajícího náhradního prostředí,“ stojí v prohlášení, které dne 3. června vydal resort práce a sociálních věcí. Podle MPSV se jedná o systémovou chybu na straně OSPOD, ústeckého soudu i samotného ústavu, protože dle dostupných informací se v případě sourozenců nejednalo o krizovou situaci a k dispozici bylo jiné vhodné prostředí. Ministerstvo své prohlášení uzavírá tím, že selhání, k němuž při zacházení s dětmi došlo, je mimo jiné důsledkem roztříštěnosti systému péče o ohrožené děti a odlišného posuzování potřeb a zájmů dětí.

Zdroj: www.mpsv.cz

Diskutujte k tématu

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.