Právo opatrovníka nahlížet do spisu je třeba prosadit

Právo opatrovníka nahlížet do spisu je třeba prosadit

I když 67 % legislativních doporučení, která veřejná ochránkyně práv a její předchůdce Poslanecké sněmovně předložili v letech 2012 a 2013, již bylo přijato nebo se potřebná změna právní úpravy připravuje, stále existují doporučení, která zůstala bez odezvy. Jedno z nich se týká ochrany práv nezletilých dětí, a to konkrétně právo kolizního opatrovníka nezletilého dítěte nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti. „Jde o opakované doporučení, které se zatím stále nedaří realizovat. Jsem přitom přesvědčena o důležitosti a nezbytnosti změny ve prospěch dětí,“ uvedla Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. a dodala, že kolizního opatrovníka dítěte určuje soud v řízeních ve věcech péče o nezletilé. Bývá to nejčastěji advokát či jiná osoba, která má hájit práva dítěte, což ale nemůže, protože je mu odepřeno právo seznámit se s informacemi, které o dítěti a jeho rodině shromažďuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.

O výše uvedeném problému jsme vás informovali už v květnu loňského roku v tomto příspěvku.

Zdroj: ochrance.cz

Diskutujte k tématu

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.