Můj deníček „vysnaiprovali“, přečetli a okopírovali

Od malička jsem si psal deník. Psal jsem tam hodně osobní a intimní věci. I třeba to, že mě ředitelka nebo teta naštvala a podobně. Prostě jsem se do toho svýho deníčku svěřoval. Byl jenom pro mě. Když mi bylo 17, tak mi ho nějak vysnaiprovali. Oni ho našli, respektive ředitelka ho našla. No, asi po půl roce mi ho vrátila a přitom mi řekla, že si ho celý přečetla. Dokonce ho celý okopírovala a založila ho do mojí složky. Tak to tam stále někde je, nějak se to se mnou furt váže.

Ve spisu jsou prostě různé, dost osobní věci a zůstávají tam. Měl jsem možnost několikrát do svého spisu nahlédnout, ležel volně na pokoji vychovatelů. Zvlášť když si na vás vychovatelka zasedne, tak do vaší složky nepřibude nic dobrého.

Komentář

Řada klientů má zkušenost se značně necitlivým zacházením s jejich osobními údaji. Klienti pamatují situace, kdy se svěřili zaměstnancům domova s něčím velmi osobním, a tato informace pak byla použita v jejich neprospěch -  „hned jsem to měl zase na talíři“. V některých zařízeních byly telefonáty dětí rodičům zaměstnanci odposlouchávány.

Klienti mají i zkušenost, že zápisy v jejich dokumentaci často vyjadřují značně subjektivní postoj toho kterého vychovatele. V zápisech se odráží osobní vztah vychovatelů k dítěti spíše, než objektivní popis chování dítěte. Klienti se domnívají, že většina dětí neví, že mají právo, za asistence svého kmenového vychovatele, do svého spisu nahlédnout.

 

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • Záznamy o dětech umístěných do péče by měly být kompletní, aktuální, důvěrné a bezpečné (110).
  • Veškeré organizace poskytující náhradní péči by měly mít jasně stanovené postupy k zachování důvěrnosti informací týkajících se každého dítěte, s nimiž jsou obeznámeny a dodržují je všechny pečující osoby (112).
  • Záznamy lze zpřístupnit dítěti, rodičům či opatrovníkům za předpokladu, že je dodrženo právo dítěte na zachování mlčenlivosti. Před konzultací o záznamech, během ní i po ní by mělo být poskytnuto vhodné poradenství (111).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.