Diskutujte k tématu Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

MPSV nabízí elektronický formulář vyhodnocení situace dítěte

Redakce Čí je dítě?

Na jaké oblasti se zaměřit a jak podrobně má být vypracováno hodnocení situace dítěte a jeho rodiny stanovuje vyhláška č. 473/2012 Sb. Ta hned v prvním paragrafu říká, že vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě vyhodnocení situace dítěte, rodiny a jejího širšího prostředí. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo elektronický, editovatelný formulář k vyhodnocení situace dítěte. Formulář je uživatelsky jednoduchý a umožňuje ke každému záznamu vždy uvést datum jeho provedení.

Výňatek z vyhlášky

Vyhodnocování  situace  dítěte  a  jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě
a) vyhodnocování situace dítěte, které zahrnuje
 • 1. zjištění míry ohrožení práv a zájmů dítěte,
 • 2.  vymezení  sociálních, zdravotních nebo jiných rizik, kterým je dítě vystaveno,
 • 3.  posouzení  úrovně  tělesného a duševního vývoje dítěte s ohledem na věk dítěte,
 • 4.  zhodnocení  průběhu  vzdělávání  dítěte  a  předpokladů  k  dalšímu vzdělávání,
 • 5. určení a posouzení individuálních potřeb a zájmů dítěte,
 • 6.  vymezení   vlastností   a   určení  schopností  dítěte,  popřípadě předpokladů k jejich získání,
 • 7.  zjištění a zohlednění názoru a přání dítěte s ohledem k věku dítěte a jeho rozumové vyspělosti,
 • 8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,
b) vyhodnocování situace rodiny, které zahrnuje
 • 1. analýzu situace rodiny a rodinného prostředí,
 • 2. analýzu příčin krize v rodině,
 • 3. zhodnocení vztahu rodiče a dítěte,
 • 4. určení potřeb rodiny,
 • 5.  určení  možností  rodiny,  především  vztahových,  ekonomických  a sociálních,
 • 6. určení výchovných kompetencí a předpokladů rodičů k výchově dítěte a zhodnocení možných rizik ve výchově dítěte,
 • 7. posouzení materiálních a finančních podmínek života rodiny,
 • 8. další skutečnosti nezbytné pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě,
c) vyhodnocování širšího prostředí rodiny, které zahrnuje
 • 1. určení  možností  v širší rodině, včetně vztahových, ekonomických a sociálních možností a jejich využitelnost pro rodinu,
 • 2.  určení  možností  v  širším  sociálním  prostředí  rodiny,  včetně dostupnosti  a kvality sociálních, zdravotních, výchovně-vzdělávacích a komunitních služeb a bezpečnosti lokality,
 • 3.  další skutečnosti nezbytné pro hodnocení širšího prostředí rodiny v konkrétním případě.
Formuláře a metodiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo také formulář k vyhodnocování situace dítěte, dále Průvodce(komentář) k vyhodnocení situace dítěte, který obsahuje vodítka k jednotlivým oblastem vyhodnocování.
K vyhodnocování bude také v roce 2013 Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáno podrobné metodické doporučení. Dalším metodickým materiálem, který mohou pracoviště OSPOD využívat, je také stávající metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné životní situaci.

 

Zdroj: www.mpsv.cz

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.