Diskutujte k tématu Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

MPSV plánuje Průvodce vyhodnocování situace dítěte

Redakce Čí je dítě?

V rámci individuálního projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“ bylo rovněž vyhlášeno výběrové řízení na rozpracování, pilotní ověření a následné dotvoření rámce vyhodnocování situace dítěte a rodiny. Součástí zakázky je i vytvořené doprovodných manuálů pro další implementaci a vyškolení 15 lektorů pro návazné vzdělávací aktivity.

Podle webových stránek Evropského sociálního fondu by rozpracování vyhodnocovací rámce (vytvoření Průvodce vyhodnocování situace dítěte) mělo skončit na konci června t.r., následně by mělo dojít k sedmiměsíčnímu pilotnímu ověřování a na závěr dojde k zapracování výsledků ověřování tak, aby zaměření a rozsah vyhodnocovacího rámce odpovídal potřebám z praxe a mohl se tento nástroj sociální práce s dítětem a jeho rodinou stát plnohodnotným postupem pro práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí zavedený novelou zákona č. 359/1999 Sb.

Cílem rozpracování vyhodnocovacího rámce, který je v současné sobě publikován v prováděcí vyhlášce k zákonu o SPOD, je garantování jednotného přístupu ke klientům a zabezpečení kontinuální práce na případech. Podle zadávací dokumentace k výběrovému řízení, je dodavatel povinen zpracovat minimálně dva koncepty vyhodnocovacích rámců tak, aby mohlo dojít k jejich paralelnímu odzkoušení, porovnání a zhodnocení obou rámců při využití v praxi.

Zároveň vyhodnocovací rámec musí reagovat na stav zatížení pracovníků OSPOD tak, aby byly použitelné v každodenní praxi, byly efektivní a uživatelsky příjemné.

Zdroj informací: www.esfcr.cz

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.