Diskutujte k tématu Případové konference

Případové konference

Dítě je třeba na případovou konferenci důkladně připravit

Mgr. Monika Semerádová

Pokud vyhodnotíme, že je vhodné, aby dítě, s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost, bylo přítomno na případové konferenci, je nezbytné zajistit jeho bezpečí.

V praxi se nám osvědčilo následující:

Dítě je třeba důkladně připravit. Jedná se o náročnou situaci, kdy je dítě

u jednoho stolu zpravidla se samými dospělými a ne vše, co uslyší, se mu bude třeba líbit. Dítě by mělo přesně vědět, jak bude případová konference probíhat, kdo tam bude a proč. Musí vědět, o čem se bude mluvit, co je cílem setkání. Je dobré se s dítětem domluvit na tom, co se stane, když to tam pro něj bude těžké, jak to dá najevo a co se s tím udělá (že má třeba šanci odejít, kdo odejde s ním, jak se bude postupovat, když odejde,…).

Dítě by tam vždy mělo mít někoho, u koho vnímá, že je na jeho straně. Případová konference není výchovná komise! Nejde o to dítě kárat, udělit mu trest. Ani o to ho jen seznámit s tím, jak dospělí rozhodli. Osoba, ke které má dítě důvěru, dbá na to, aby ostatní brali ohledy na to, že je dítě přítomno. Zjišťuje, zda dítě rozumí tomu, o čem se mluví, případně mu dovysvětlí to, čemu nerozumí. Pokud je dítěti nepříjemné vyjádřit svůj názor, může se s ním tento člověk domluvit, že to řekne za něj.

Zásadní je role facilitátora. Případová konference, na které je dítě, rozhodně musí být vedena zkušeným vyškoleným facilitátorem. Ten zajistí, že na dítě není útočeno, že na sebe neútočí blízcí dítěte. Vede diskuzi tak, aby byla skutečně přínosná a vedla k plánu konkrétních kroků.

Po skončení případové konference potřebuje dítě podporu. S dítětem by i po skončení měl někdo mluvit o tom, jak mu je, jak vnímá naplánované kroky, jestli všemu rozumí.

Dítě je i nadále informováno o tom, jak se jeho situace dále řeší.  Stále by mělo vědět o všem, co se kolem jeho situace děje, které kroky už se udělaly, které se nepovedly, které povedly. Pokud se situace výrazně změní, je nutné svolat následnou případovou konferenci a naplánovat nové kroky, které odpovídají aktuální situaci.

To, že dítě zažije případovou konferenci, může ve výsledku posílit u dítěte vztah a důvěru k lidem okolo něj, zvýšit jeho bezpečí a posílit jeho zodpovědnost. Společné setkání může také ušetřit čas a pomoci rozhodování, jak v obtížné situaci dítěte dál postupovat. Díky společnému setkání se může předejít mnoha nedorozuměním.

Mgr. Monika Semerádová

Autorka pracuje jako sociální pracovnice Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s.  S náhradními rodinami pracuje pět let formou terénního doprovázení i ambulantního poradenství. Vystudovala sociální pedagogiku obor vychovatelství se zaměřením na etopedii.  Prošla výcvikem facilitačních dovedností (nejen) pro vedení případových konferencí, který pořádá Rozum a cit o.s.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.