Diskutujte k tématu Případové konference

Případové konference

Případové konference v otázkách a odpovědích

Redakce Čí je dítě?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách souhrn otázek o odpovědí týkajících se implementace novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že v současném době Vám na tomto webu prezentujeme tématický blok případových konferencí, rozhodli jsme se z velkého počtu všech odpovědí vybrat ty, které se týkají tohoto tématu.

Otázka

Kdo může být facilitátorem případové konference? Může se jednat např. o kolegu z oddělení nebo vedoucí? Z jakých prostředků by bylo případně možné uhradit odměnu facilitátorovi – odborníkovi přizvanému zvenčí?

Plánuje MPSV proškolit pracovníky OSPOD ve facilitaci, nebo bude na tyto sezení najímán externí pracovník a zda jej bude možné platit celý den nebo jen hodinově stejně jako členy komise SPOD?

V současné době u soudu rozjednána řízení o výchovném opatření /dohledy/ a svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby – prarodiče – platí pro OSPODy povinnost uspořádat případovou konferenci? S výjimkou případů, kdy by to bylo zjevně neúčelné.
Odpověď Externího facilitátora lze zaplatit z dotace na výkon SPOD, lze o facilitaci požádat kolegu či kolegyni, kteří nevedou případ. MPSV neplánuje v tuto chvíli školení k případovým konferencím. Blíže viz informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. ze dne 21. 12. 2012.
Otázka Obecní úřad obce s rozšířenou působností má za povinnost pořádat případové konference – kromě situací, kdy uspořádání konference stanoví zákon povinně - § 14, odst. 2, zákona, bude na uvážení OSPODu, zda vyhodnotí, že by bylo v zájmu dítěte uspořádat případovou konferenci?
Odpověď Ano.
Otázka Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen před podáním návrhu k soudu dle odst. 1 uspořádat případovou konferenci v průběhu řízení soudu o svěření dítěte do NRP – u svěření dítěte do PP na přech.dobu, nezájem. § zní, že je povinen. Na školení sděleno, že je to individuální, že vlastně nemusíme….
Odpověď § 14 odst. 2 písm. b) věta za středníkem ZSPOD: „to neplatí, je-li zřejmé, že uspořádání případové konference by bylo nemožné nebo zjevně neúčelné,“. Bližší informace naleznete vinformaci k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. ze dne 21. 12. 2012.

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Redakce Čí je dítě?

Redakce Čí je dítě?

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.