Diskutujte k tématu Jak to vidí... (8)

Jak to vidí...

PREZIDENTSKÁ KANDIDÁTKA Táňa Fischerová: Podporuji právo dětí na život v rodině

Redakce Čí je dítě?

Redakce Čí je dítě? oslovila všechny zatím veřejně ohlášené kandidáty na post prezidenta České republiky s otázkami k problematice ohrožených dětí a rodin. Domníváme se, že postoj politické reprezentace státu je pro realizace změn důležitý. Těm z Vás, kteří nemáte ještě jistotu ve Vaší volbě, mohou odpovědi kandidátů pomoci ve správném rozhodování.

Na naše otázky odpovídala Táňa Fischerová - herečka a bývalá poslankyně.

1) Jaké by byly Vaše priority v oblasti ochrany ohrožených dětí v případě Vašeho zvolení prezidentem ČR?

Obecně podporuji právo dětí na život v rodinném prostředí nebo v prostředí co nejvíce se rodině přibližujícím.

2) Jaký je Váš názor na záměr zásadně omezit počet kojeneckých ústavů a dětských domovů?

Jsem pro postupný přechod všech dětí, které mají šanci přejít do rodiny pěstounské nebo do komornějšího prostředí, které se domovu přibližuje. Pro ty děti, které z nejrůznějších důvodů šanci nemají, by měla existovat transformovaná menší zařízení, kde o ně bude dobře a s porozuměním pečováno. Tento postup však musí být přechodný, protože pokud nebude dost lidí, kteří jsou schopni vytvořit  kvalitní podmínky, mohla by se stávající zařízení bez náhrady zrušit, prodat a privatizovat podobně jako kdysi školky a děti by se mohly ocitnout ve vakuu. Tady bych se obávala unáhlených řešení

3) Máte osobní zkušenost s ohroženými dětmi a rodinami nebo znáte ve svém okolí nějakého pěstouna/osvojitele a ptala jste se ho někdy na problémy spojené s náhradní rodinnou péčí? Pokud ano, jaké problémy zmiňoval a jak byste je případně řešila?

Několik Adventních koncertů jsme věnovali této problematice, ať šlo o Dům na půl cesty pro děti, které opustí dětský domov a nemají kam jít ani žádné dovednosti, a tam jsme potkali vzácné manžele Opatřilovy z Brna nebo o Projekt Šance, jehož jsem jednou z patronek, který se zase stará o bývalé děti z dětských domovů, které končí na ulici a dobře znám Lázsla Sümega a tuto problematiku. Řešení problémů hledají všichni a cesta je to klopotná.

Zdroj fotografie: reprint z www.tanafischerova.cz

 

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.