Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí

V rámci tématu se čtenáři dozví, jakými způsoby se subjekty mimo orgánů sociálně-právní ochrany dětí podílejí na ochraně ohrožených dětí, jaké jsou kompetence těchto subjektů a s jakými překážkami se setkávají při své práci. Vzhledem k tomu, že spolupracující subjekty nejsou přesně vymezeny, jedná se například o lékaře, pedagogy, pracovníky ústavů, terapeuty nebo soudce.

Diskutujte k tématu Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí

Práva dětí

Přinášíme v pořadí čtvrté aktuální téma. Tentokrát se jedná spíše o právní pohled na problematiku ohrožených dětí. Zabývá se otázkami práva dítěte a rodiny na rodinný život a právy dítěte na vyjádření svého názoru. Je v situaci hmotné a bytové nouze možné omezit právo dítěte na život ve své rodině? Jaká je povinnost státních orgánů ve vztahu k rodinám v ekonomické nouzi?

Diskutujte k tématu Práva dětí (3)

Zájem dítěte

V pořadí druhým tématem bezprostředně navazujeme na předchozí. Hledání nejlepšího zájmu dítěte úzce souvisí s vyhodnocením potřeb dítěte. Odpověď na otázku, co je v nejlepším zájmu dítěte v dané situaci je přitom často klíčová k rozhodnutí, co se má v danou chvíli udělat, případně kdo a jak má do situace v nejlepším zájmu dítěte zasáhnout.

Diskutujte k tématu Zájem dítěte (2)

Potřeby dětí

Záměrně volíme jako úvodní téma našeho projektu potřeby dětí. Domníváme se, že v současném systému péče o ohrožené děti často dochází k tomu, že pro samé stromy nevidíme les. Přitom právě respekt k naplňování potřeb dětí, schopnost tyto potřeby rozeznat a správně vyhodnotit je základem pro vhodnou intervenci ve prospěch dítěte. Jen tak se můžeme pustit do sporu, jestli je pro dítě klíčové naplňování hmotných a biologických potřeb nebo je dítě schopné dočasně tolerovat hmotný nedostatek pokud mu jeho rodina naplňuje potřeby citové, vztahové a emoční.

Diskutujte k tématu Potřeby dětí (9)

Inkluzivní vzdělávání

Téma inkluzivního vzdělávání je zde prezentováno jako jedna z možných cest k naplňování základních práv dětí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Přínosem inkluze je zároveň i obohacení druhé strany - většinové společnosti, žáků, učitelů, rodičů, komunity, a to o zkušenost s porozuměním odlišnosti. Praxe v českém školství je ale vůči inkluzi spíše nedůvěřivá, stále probíhá spíše diskuze o smyslu než o nalézání cesty.

Diskutujte k tématu Inkluzivní vzdělávání

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.