Analýzy

11 000 dětí v ČR žije v ústavní péči

Redakce Čí je dítě

Česká republika má relativně nejvíce dětí umístěných v ústavech z celé EU

Česká republika je na špičce žebříčku v počtu dětí umístěných v institucionální výchově. V Evropské unii je v tomto typu péče umístěno přibližně 140 000[1] dětí, Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 10 % (zhruba 11 000 dětí), ačkoli její podíl na počtu obyvatel EU je asi 2 %.

Ke konci roku 2010 pobývalo v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let 1513 dětí, což je o 122 dětí více než o rok dříve[2].

V průběhu roku bylo do kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let přijato 2077 dětí, což je nejvíce od roku 1998. Z celkového počtu přijatých dětí bylo 358 dětí se speciálními potřebami (dříve byly tyto děti označovány jako handicapované) a 55 dětí týraných.

Vývoj počtu dětí přijatých / propuštěných

Během roku bylo z kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let propuštěno 2085 dětí, z nichž 54 % se vrátilo do vlastní rodiny, 23 % bylo osvojeno a 9 % bylo propuštěno do jiné formy náhradní rodinné péče. Mimo rodinné prostředí bylo propuštěno 277 (13 % propuštěných) dětí. Stejně jako v roce 2009 přešlo 8 % propuštěných dětí do dětského domova pro starší děti (resort ministerstva školství), 2 % byla předána do ústavu sociální péče a 3 % dětí byla propuštěna jinam (klokánky atp.). Více než ¼ dětí strávila v kojeneckém ústavu více než 1 rok.

Podobný nárůst počtu dětí je možné vidět i u školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, kam jsou zpravidla umisťovány děti starší 3 let[3].

Počet dětí ve školských zařízeních

Zbylý počet do 11 000 dětí v institucionální péči v ČR tvoří děti s nařízenou ústavní výchovou umístěné v ústavech sociální péče[4].

 [1] Podle údajů organizace Eurochild, která na stránkách www.eurochild.org pravidelně zveřejňuje zprávu o stavu sociálně právní ochrany dětí v členských zemích EU.

[2] Zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 18/2011

[3] Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, www.uiv.cz

[4] Zdroj: MPSV, Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010


Redakce Čí je dítě


Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.